Bendras rūšių skaičius Bendras saugomų rūšių skaičius Iš jų Naujai rastų saugomų rūšių sk.***

LRK rūšys

(iš jų griežtai saugomos)*

Europos Bendrijos svarbos rūšys**
Augalai 1004 50 50 (1) 4 1
Grybai 1110 29 29 (-) - 1
Gyvūnai: ~3560 80 65 (1) 54 -
Bestuburiai ~3350 22 22 (1) 7 -
Apskritažiomeniai ir žuvys 11 3 1 (-) 3 -
Varliagyviai ir ropliai 12 5 2 (-) 5 -
  Paukščiai [perintys] 148 38 [24] 29 [16](-) 29 [20] -
Žinduoliai 42 12 11 (-) 10 -
Iš viso: ~5674 159 144 (2) 58 2
Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų skaičius 18  

Saugomų augalų bendrijų

skaičius ****
5

   * LRK rūšys - vadovaujantis LR AM 2007 m. įsakymu Nr. D1-174 patvirtintu Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašu: griežtai saugomos rūšys – vadovaujantis LR AM 2010 m. įsakymu Nr. D1-263 patvirtintu Lietuvos Respublikoje gyvenančių, augančių retų, nykstančių gyvūnų, augalų ir grybų ypač saugomų rūšių sąrašu;

** Europos Bendrijos svarbos rūšys - ES paukščių direktyvos I priedo rūšys ir ES buveinių direktyvos II ir IV priedų rūšys;

*** Naujai rastų saugomų rūšių skaičius per ataskaitinį laikotarpį;

**** Saugomos augalų bendrijos, įrašytos į Augalų bendrijų raudonosios knygos sąrašą, patvirtintą AM 1998 m. įsakymu Nr. 237.

Pastaba. Paukščiai nebeįtraukiami į sąrašą, jei jie nebeaptinkami daugiau kaip 10 metų.

 

Raudonosios knygos augalų, aptiktų rezervate, sąrašas


Raudonosios knygos gyvūnų, aptiktų rezervate, sąrašas


Raudonosios knygos grybų, aptiktų rezervate, sąrašas


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija
Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73141 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vie.rez@viesvile.lt