Lankytis rezervate ir pažintiniame take leidžiama tik turint Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos  išduotą leidimą arba lydint Direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams:
1. vykdant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane;
2. gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų tikslais, atitinkančiais rezervato steigimo tikslus, mokslo įstaigų specialistams, kurių darbo sritis susijusi su tyrimais, rinkti gamtinę medžiagą ir duomenis, stebėti gamtinę aplinką;
3. studentų ir moksleivių grupėms ir jų vadovams mokomųjų praktikų metu mokomaisiais tikslais tirti ir stebėti gamtą nepaimant gamtinės medžiagos tyrimams;
4. lankytojų grupėms ar pavieniams asmenims tik pažintiniais takais – susipažinti su rezervate saugomais gamtos kompleksais ir objektais nepaimant gamtinės medžiagos.
5. fiziniai ir juridiniai asmenys gali vykdyti gamtos mokslinius tyrimus ir stebėjimus rezervate tik vadovaudamiesi mokslo, mokymo ar kitų institucijų patvirtintomis ir su Direkcija suderintomis tyrimų programomis. Baigus vykdyti tyrimus ir stebėjimus, vienas parengtos ataskaitos egzempliorius pateikiamas Direkcijai.
6. Leidimai lankytis rezervate įgyvendinant priemones, numatytas rezervato tvarkymo plane, gamtos mokslinių tyrimų ir stebėjimų, mokomaisiais, pažintiniais tikslais yra nemokami. Šių leidimų blanko formą tvirtina Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba). Leidimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi lankymosi valstybiniuose rezervatuose tvarka, kurią nustato Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.
7. Neturintiems Direkcijos leidimo arba nelydimiems Direkcijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų asmenims (išskyrus Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, bei pareigūnus, vykdančius kontrolę pagal kompetenciją, nustatytą teisės aktuose) draudžiama būti rezervate (išskyrus Viešvilės upę kertantį kelią).

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt