del kvietimo

Kvietimas į pirminį susirinkimą dėl rengiamų Šereitlaukio ir Norkiškės miškų, Laukesa I bei Nemuno slėnio ties Palėkiais gamtotvarkos planų

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu 2013 m bus rengiami „Natura 2000“ buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau – BAST) Šereitlaukio ir Norkiškės miškai, Laukesa I bei Nemuno slėnis ties Palėkiais gamtotvarkos planai. Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos “Natura 2000” teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant apsaugos ir tvarkymo priemones.

Rengėjai – Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas š. m. balandžio 3 d. 13.00 val., Tauragės miškų urėdijos patalpose adresu: Vytauto g. 125, Tauragė kviečia Šereitlaukio ir Norkiškės miškų, Laukesa I bei Nemuno slėnis ties Palėkiais apylinkėse esančių žemės sklypų savininkus į pirminį susirinkimą, kurio metu bus aptariami rengiami gamtotvarkos planai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti gamtotvarkos plano rengimo procese.

 

 

Klaipėdos universiteto

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

 

 

 

 

Kvietimas į pirminį susirinkimą dėl rengiamų Šereitlaukio ir Norkiškės miškų, Laukesa I bei Nemuno slėnio ties Palėkiais gamtotvarkos planų

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos užsakymu 2013 m bus rengiami  „Natura 2000“  buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau – BAST) Šereitlaukio ir Norkiškės miškai, Laukesa I bei Nemuno slėnis ties Palėkiais gamtotvarkos planai. Gamtotvarkos plano tikslas – užtikrinti gyvūnų ir augalų rūšių bei gamtinių buveinių, kurių apsaugai išskirtos “Natura 2000” teritorijos, išsaugojimą, išskiriant tvarkymo plotus ir numatant apsaugos ir tvarkymo priemones.

  Rengėjai – Klaipėdos universiteto  Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas š. m. balandžio 3 d. 13.00 val., Tauragės miškų urėdijos patalpose adresu:  Vytauto g. 125, Tauragė kviečia Šereitlaukio ir Norkiškės miškų, Laukesa I bei Nemuno slėnis ties Palėkiais apylinkėse esančių žemės sklypų savininkus į pirminį susirinkimą, kurio metu bus aptariami rengiami gamtotvarkos planai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti gamtotvarkos plano rengimo procese.

 

 

Klaipėdos universiteto

Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas

 

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt