Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato pareigūnai nuo šių metų pavasario tikrina Jūros ichtiologinį draustinį, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“. Nuo balandžio mėnesio neplaninių patikrinimų metu patikrinti 39 žemės sklypų savininkai, kurių sklypai patenka į Jūros ichtiologinį draustinį. Patikrinimų metu nustatyta ir išaiškinta 21 pažeidimas. Pažeidimų esmė visų vienoda, suarta pakrantės apsaugos juosta. Žemės sklypų savininkai nesilaiko Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų“ XXIX skyriaus 126.4 punkto, kuris nusako, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama dirbti žemę, ardyti velėnas, ganyti gyvulius, išskyrus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytus atvejus. Jūros ichtiologinio draustinio vandens pakrantės apsaugos juosta yra 50 metrų, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu“. Susidaro įspūdis, kad žemės sklypų savininkai neskaito ir nesidomi kas parašyta Jų žemės nuosavybės dokumentuose, kokie apribojimai, kuriuos nusako specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. Už Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų nesilaikymo, kai suariama Jūros ichtiologinio draustinio pakrantės apsaugos juosta žemės sklypų savininkų laukia netokia ir maža bauda nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Rezervato teritorijoje pažeidimų lyginant su ankstesniais metai kiek mažiau, tam įtakos turėjo menkas rudeninių grybų dygimas rugsėjo-spalio mėnesiais. Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato pareigūnai liepos-rugpjūčio mėnesiais išaiškino 22 rezervato rėžimo pažeidimus. Didžioji dalis pažeidimų tai grybavimas rezervato teritorijoje.

Karšuvos girios mėlynojai vis neišsivaduoja nuo greito pelno siekiančių uogautojų, kurie mėlynes renka ne rankomis, o draudžiamais įrankiais „šukomis“. Pastebima, kad rankų darbo medines „šukas“ keičia gamyklinės, kaip uogautojai sako „švediškos“. Nenuostabu, juk jomis legaliai prekiauja prekybos centrai. Šiais metai išaiškinti tik 9 pažeidimai, kurių metu mėlynės buvo renkamos „šukomis“. Kodėl tik 9 ?. Dauguma „šukuotojų“ bijodami pareigūnų mėlynes pradėjo rinkti atokiausiose Karšuvos girios vietose, o dviem inspektoriams „išmaišyti“ visą girią, kurios plotas virš 40 000 ha fiziškai neįmanoma.

 

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt