Boheminis  auksliavarpis  A Uselienes nuotrMetų pabaigoje įprasta apžvelgti nuveiktus darbus, įdomesnius atradimus ar nutikusius įvykius. Rezervato gamtos tyrėjams ir stebėtojams šie metai nebuvo nuobodūs. Žinoma, pačiame Viešvilės rezervate tų įvykių ir atradimų nedaug, nes jo teritorija jau pakankamai gerai ištyrinėta, o pokyčiai natūralioje gamtoje vyksta lėtai. Žymiai daugiau naujienų pateikia Rezervato direkcijos priežiūrai priskirtos aplinkinės saugomos teritorijos - draustiniai, Natura 2000 teritorijos.

Apie pavasarinius retuosius augalus prie Šešuvies upės jau rašėme šių metų pradžioje. Ne mažiau vertingas botaninis atradimas nutiko Nemuno slėnio pašlaitėse ties Palėkių ir Greičių kaimais. Ši vieta patenka į Natura 2000 teritoriją "Nemuno slėnis ties Palėkiais". Nedaug bėra likę vietų, kur smėlingi ar žvyringi šlaitai būtų neapaugę ar neapsodinti mišku. Būtent toks ruoželis dar išliko minėtoje vietovėje. Čia prieglobstį randa daugybė specifinių augalų ir vabzdžių rūšių. Savo paplitimo rytinę ribą čia pasiekia kai kurios pajūrio smėlynų rūšys. Viena tokių - pavasarinis vikis (Vicia lathyroides). Nors Lietuvos raudonojoje knygoje nurodoma, kad šis augalas Smalininkų apylinkėse jau išnykęs, šiemet pavyko aptikti nemažą ir gyvybingą jo populiaciją.

Kita saugoma pajūrinė rūšis - smilčiasprindis (Phibalapteryx virgata) - taip pat taip pat skverbiasi į žemyną nemuno slėniu. Pirmą kartą ne pajūrio zonoje (Panemunių regioniniame parke, Šilinėje) šį drugį 2004 m. aptiko Giedrius Švitra. 2011 m. smilčiasprindis pagautas ir Rambyno RP ties Bitėnais. Šiemet žymią populiaciją pavyko aptikti smėlingose pievose ties Viešvile (Natura 2000 teritorija "Nemuno slėnis ties Kalveliais").

Iš įdomesnių saugomų vabzdžių radinių verta paminėti mažiausią laumžirgį -  mažąją nehaleniją (Nehalennia speciosa). Nemaža šios rūšies populiacija rasta prie nedidelio Šilinės ežerėlio, Karšuvos girios vakarinėje dalyje. Bandyta nehalenijų ieškoti ir Rezervate, kur yra gana tinkamų jai buveinių, bet nesėkmingai. Tačiau Rezervate net keliose vietose rasta kita saugoma  to paties vabzdžių būrio rūšis - žaliasis laumžirgis (Aeschna viridis).

Mazoji nehalenija. B Gliwa nuotrPo ilgokos naujienų nebuvimo pertraukos pasipildė ir Rezervato saugomų drugių sąrašas. Viešvilės upelio slėnyje ties ištekėjimu iš pelkyno masyvo, aliuvinime juodalksnių miške su nedidelėmis laukymėmis aptikta rudmargė hesperija (Carterocephalus palaemon). Greičiausia tai nėra reta rūšis, tačiau specialiai neieškant retai pastebima.

Nauji atradimai neaplenkė ir grybų. Pavasarį Balandinės telmologiniame draustinyje (šalia Eržvilko), drėgname eglių ir drebulių medyne pastebėti neįprasti "briedžiukai". Pasitikslinus paaiškėjo, kad tai saugoma rūšis – boheminis aukšliavarpis (Verpa bohemica). Gana ribotame plote suskaičiuota apie 150 vaisiakūnių.

Kitas gana įdomus ir gražus grybas - juodasis piengrybis (Lactarius lignyotus). Ši sengirinių eglynų rūšis rasta Rezervato apsaugos zonoje ir gretimuose Kalvelių girininkijos medynuose. Grybai augo grupėmis po keletą ar keliolika vaisiakūnių. Tikėtina, kad šią rūšį pavyks kada  nors rasti ir pačiame rezervate.

Daug surinktos gamtinės medžiagos tebelaukia sutvarkymo ir identifikavimo, tad ne vienas atradimas išaiškėja praėjus nemažam laiko tarpui.

Pavasarinis vikis. A Uselienes nuotr Zaliojo laumzirgio isnara. B.Gliwa nuotr Rudmarge hesperija. A.Naryskin nuotr

 

 

 

 

  

 

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt