Krokinis minkstenis      Botaninių draustinių steigimo tikslas yra saugoti retas bei nykstančias laukinių augalų ir grybų rūšis bei jų bendrijas ir buveines. Lapgirių botaninis draustinis yra Jurbarko rajono šiaurinėje dalyje, prie Šaltuonos upės. Jame saugomos retų rūšių augalų augavietės.

         Vertingiausia Lapgirių botaninio draustinio dalis – plačialapių miškas, esantis Šaltuonos upės slėnio šlaite. Čia auga nemažai saugomų induočių augalų ir samanų rūšių. Kadangi šis ruduo buvo dosnus grybų, tad apsilankę draustinyje rugsėjo mėnesį jų ir ieškojome. Šaltuonos šlaite auga nemažai didelių, senų ąžuolų. Kai kurie jų džiūsta, yra ir išvirtusių. Ant vieno seno ąžuolo buvo pastebėtas ryškiai oranžinis grybas – krokinis minkštenis (Hapalopilus croceus (Pers.) Donk).

         Krokinis minkštenis Lietuvoje auga tik ant stambių ąžuolų kamienų, dažniausiai gana aukštai nuo žemės. Taip pat gali gyventi ir ant negyvų kamienų senam medžiui nudžiūvus, ant jų virtėlių, tai yra ten, kur ilgą laiką nebuvo intensyviai ūkininkaujama. Neatsitiktinai gausiausios šių grybų radavietės Lietuvoje yra Punios šile, kuriame draustinis įsteigtas dar 1945 m. Lapgirių botaninio draustinio miško sklypas su ąžuolais, kur rastas krokonis minkštenis, patenka į kertinę miško buveinę, tad grėsmės šio grybo augavietei nėra.

         Nors grybas ant ąžuolų kamienų auga gana aukštai nuo žemės, bet gerai pastebimas dėl ryškiai oranžinės spalvos ir didelio (iki 20 cm skersmens) vaisiakūnio. Vaisiakūniai išauga antroje vasaros pusėje ar rudenį,  vienmečiai. Seni vaisiakūniai pajuoduoja.

         Krokinis minkštenis – retas ir saugomas beveik visose Europos šalyse, laikomas vienu iš dešimties labiausiai nykstančių grybų Europoje,nes mažėja medynų su senais ąžuolais. Įrašytas į Švedijos, Danijos, Lenkijos, Vokietijos raudonąsias knygas. Į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytas nuo 1992 m.

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt