IMG 6597Vasaros viduryje gamta dėlioja savo nuveiktus darbus. Dabar laikas tarsi sulėtėjo ir kažko laukiama. Įdienojus įsivyrauja nejauki tyla, dažniausiai pertraukiama pavienių sparnuočių šūksnių. Tai reiškia, jog paukščiams neberūpi pranešti kitiems, jog niekas nedrįstų kėsintis į jų anksčiau gintus plotus.  Vien jau to pakanka, kad suprastum, jog daug gyvūnų rūšių jau atliko svarbiausias metų užduotis ir dabar rengiasi kitam gyvenimo tarpsniui. Augalai taip pat. Gelsvėja pievos, pelkės, pušynai. Miškuose žaliausia juodalksnynuose. Pelkėje geltonas uogas  sunokino tekšės, smulkių lapų ir šliaužiančių stiebų pataluose gausiai užderėjo varnauogės. Vaivorai melsvomis uogomis apkibo dar anksčiau. Šių abiejų augalų rūšių apsuptyje liepos vienuoliktąją ir sutikome tetervos  vadą su šešiais į antrą gyvenimo mėnesį įkopusiais jaunikliais. Vada iš uogienojų mitriai skriste pažiro po pelkę. Tetervinai plasnoja  veržliai ir greitai, bet trumpą atstumą. Todėl kiek palėkę, sparnuočiai išsislapstė pušų ir gailių priedangoje. Margą, aplinkoje puikiai derantį paukštį, kokia yra teterva ir į ją panašūs jaunikliai, pastebėti ypač keblu jei tik šie pakilę skirsti neišsiduoda patys. Tačiau kiekvienas gyvūnas maskuojasi pagal savo prigimtį. Apie naminių pelėdų vadą eglyne sužinojome tik temstant, kuomet per dieną išalkę jau didoki jauniklai pratrūko cypauti reikalaudami maisto davinio. Net girdint balsus, medyje lyg kokia šiekšta ramiai pūpsantis pelėdžiukas darniai dera prie šakų bei kamienų ir prireikia atidaus žvilgsnio jį pastebėti. Jaunieji išaugo, veido šonuose ir viršuje pūkų aprėdo likučiai išsišėrė, tik plunksnų spalva blankesnė nei suaugėlių, o šiaip su jais supanašėjo. Pasklidę aplink lizdavietę, net gerai skrisdami, pelėdžiukai neišsilakstė, bet vis sukinėjosi gal pusės hektaro miško plote. Vos prieš kelias dienas jaunieji ryžosi tolimesniam skrydžiui ir įveikę apie šimtą metrų, apsistojo miško pakraštyje kitapus pievos. Su amžiumi pelėdžiukai vis balsingesni ir triukšmaudami tarsi rungiasi tarpusavyje taip siekdami  tėvų dėmesio. Paprastosios medšarkės jau vedžioja rėksmingus jauniklius ir tik vėlyvesnės vados paukščiukai dar triukšmauja lizde sutikdami vabzdžius atskraidinančius tėvus. Kartu su vienintelę vadą per metus išauginančios paprastosios raudonuodegės jau savarankiškais jaunikliais sukinėjasi vos iš uokso išlėkę didžiosios zylės antrosios kartos gelsvaplunksniai. Nuolat iš pelkių į pievas atlekiančiai gervių porai šiemet nepasisekė. Su ja nematyti jokio jauniklio. Iš pradžių pradingo vienas, o paskui neliko ir antrojo. Todėl bevaikė pora rūpinasi vien savimi. Prie jos prisijungė ir trečia gervė. Dabar pilkosios gražuolės atsipalaidavusios lesinėjimą keičia ramiu rytmečio poilsiu.  

Saulės, šilumos per akis, o aplinkui – artėjančio išsiskyrimo nuotaikos. Dar retsykiais gieda pavienės volungės, bet vis dažniau lapuotynuose nuaidi traukimo į pietus metui būdingi geltonųjų paukščių šūksniai. Kukučiai su dviem išaugintais gražuoliais iš kaimo išsidangino liepos pradžioje. Dar ne į pietus, bet veikiausiai klajoja pamiškėse prie erdvesnių pievų ir dirvonų su gausesniais maisto ištekliais. Tolstančio pavasario prisiminimus atneša paskutinius tuoktuvių skrydžius atliekančios slankos. Pavieniai sparnuočiai praplasnoja senai pažįstamu maršrutu, prasidedančiu nuo juodalksnyno ir besitęsiančiu kelis šimtus metrų į vieną pusę ir tiek pat atgal. Kasmet įdomu stebėti prie seno pušyno įsikūrusius karvelius uldukus. Gana mažame plote kasmet perinti kelių  porų grupė praturėjo jaunikliais. Mėgstantys susimesti į pulkelius paukščiai kartu su šiųmečiais veržliai pakyla, aplekia ratą virš miško ir vėl sugrįžta atgal. Uldukai įlieja daug gyvybės rūšimis neturtingam pušynui ir jų buvimas ten padidina jo vertę. Regis šie metai jiems palankūs ir nors kitas pavasaris dar toli,  prieraišius pamėgtai vietai sparnuočius tikimės išvysti vėl čia sugrįžusius.

 

A.B.      2018.07.20
  

 

                                                                                                              

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt