peledosViešvilės valstybinis gamtinis rezervatas vykdė švietimo veiklą, tačiau buvo likęs tarp paskutinių saugomų teritorijų, kuri neturėjo savo ekspozicijos skirtos lankytojams. Pernai su konkursą laimėjusia įstaiga buvo sudaryta sutartis ir metams baigiantis įrengta ekspozicija. Direkcijos darbuotojai, dalyvavę rengiant projektinę užduotį ir vėliau ekspozicijos rengimo metu aktyviai dalyvavo surenkant, parengiant ir pateikiant informaciją bei kitą medžiagą ekspozicijos rengėjams. Nors mūsų lankytojai su ekspozicijos turiniu galėjo susipažinti jau anksčiau, bet oficialaus atidarymo dienos teko palaukti iki šių metų gegužės dvidešimt trečiosios, kada šventiškai nusiteikę Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojai, kolegos iš kitų saugomų teritorijų direkcijų, vietos įstaigų atstovai, su kuriomis direkciją sieja darbo ar kaimynystės ryšiai, susirinks į ekspozicijos atidarymą. Ta diena tarsi atverčia naują puslapį Viešvilės rezervato direkcijos veikloje, skirtoje visuomenės švietimui. Pati ekspozicijos tema „Upelis vidur girios“ atspindi šio rezervato esmę. Iš tiesų Viešvilės upelis skrodžia rezervatą tekėdamas iš šiaurinio jo pakraščio į pietus ir nešdamas surinktus pelkynų vandenis į Nemuną. Kone visa teritorija su nedidelėmis išimtimis atiduoda savo vandenų perteklių Viešvilei. Pats Viešvilės upelis visiškai natūralus. Jo vandens tėkmės niekada netrikdė žmogaus veikla, sudarkiusi daugybę šalies upelių vagų. Viešvilės rezervate gi tiek pelkynuose virvenanti upelė, tiek iš jų ištrūkusi bei tekėdama link Nemuno žemupyje, išsaugojusi savo pirmykštį veidą, džiugina gamtininkus savo laukiniu žavesiu bei jos vandenyje klestinčia savita rūšių įvairove. Visi šalies rezervatai apima nemažus pelkių plotus, tačiau šio rezervato reikšmingas skirtumas tas, jog didžiausioje jo dalyje ošia įvairūs miškai. Vieni jų stiebiasi pelkėse ar žemumose greta jų,  kiti – visiškai sausose smėlynų pakilumose. Besikaitaliojančios tarpusavyje buveinės sudaro įstabią  mozaiką. Kadangi mūsų lankytojams dažnai kyla klausimas kuo ypatinga rezervato gamta, ekspozicijoje į tai ir bandyta atsakyti. Pateikta nemažai informacijos, apie žmogaus ūkinės veiklos neįtakojamus miškus. Galima sužinoti koks negyvos medienos vaidmuo biologinei įvairovei. Apžvelgtos svarbiausios, dažniau aptinkamos buveinės su jose įsikūrusiomis rūšimis. Ekspozicija savo turiniu pritaikyta įvairioms lankytojų amžiaus grupėms ir kiekvienas jų ras sau įdomią informaciją. Yra ir žaidimų, užduočių, kurias išsprendusieji pasitikrins žinias. Ekrane ir kitur tam tikrose vietose bus galima pažiūrėti fimuotą medžiagą apie gamtą bei mūsų vykdomas veiklas. O kokias darbo priemones naudojo ar tebenaudoja rezervato specialistai? Tai irgi galite pamatyti. Apie gamtotvarkos veiklas, vykdomas rezervate sužinosite taip pat. Tik įėjusius į ekspozicijos patalpas jus pasitiks gamtos garsai. Atskirai galėsite paklausyti kaip gieda vienas ar kitas paukštis. Giroskopo pagalba leisitės į virtualią kelionę ir stabtelėję nustatytose vietose pamatysite trumpus filmukus su ten aptinkamais gyvūnais.

                      Tačiau visai nebūtina užeiti į patalpas, kad sužinoti kokie gamtos lobiai slepiasi rezervate. Atvykusius pirmiausia pasitiks lauke po stogu įrengta ekspozicijos dalis su tikroviškomis šalies pelėdų skulptūromis. Už jų esančiuose stenduose pasakojama šių vietų praeitį bei pristatomos kitos už rezervato ribų esančios gamtos įdomybės. Rasime ir bendrąją informaciją apie rezervatą. Taigi skubantys ar apsilankę čia mūsų nedarbo metu, neliks nuskriausti.

Trečioji ekspozicijos dalis skirta vienai gyvūnų rūšiai – kurtiniui. Eilę metų veisiame šiuos paukščius, siekdami atkurti išnykusią Karšuvos girios populiaciją. Jautėme didelį visuomenės susidomėjimą ir norą pamatyti kurtinius bei sužinoti apie juos daugiau. Todėl specialiai įrengtuose voljeruose iš lankytojams pritaikytos patalpos apsilankiusieji galės stebėti kurtinius. Ateityje planuojama per kamerą transliuoti tiesioginį vaizdą internete iš voljero su kurtiniais. Stenduose pasakojama apie šiuos paukščius ir jų biologijos bei elgsenos ypatumus. Rasite atsakymą ar tikrai kurtiniai kurti, kaip jie žiemą taupo energiją arba be ko negali apsieti augantys jaunikliai.

Tikime, kad atvykusieji pasisems naujų žinių bei įspūdžių ir atgal iškeliaus įgiję išsamesnį suvokimą apie būtinybę išsaugoti tai dėl ko Viešvilės gamtinio rezervato gamta nepaparastai vertinga bei išskirtinė.

 

2019 05 22

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt