IMG 87361Viens, du – ir poros kalendorinių pavasario mėnesių nebėra. Jau skuba gegužė! Gamtos metų gyvenimo mastu – tai labai daug. Tačiau kai kurie itin ankstyvo pavasario lūkesčiai per tą laiką subliūško. Pirmiausia tai juntama augalijos gyvenime. Atšilo anksti, betgi taip pat anksti prasidėjusi pavasario sausra sulėtino jos atgijimą. Kaip bebūtų, bet vis tiek niekas nestovi vietoje. Antai balandžio paskutiniąją dieną gausiai pražydusias mėlynes lankė kamanės. Šiems vabzdžiams šiluose didelio pasirinkimo nėra ir mėlynių žiedai – pirmoji pavasario atgaiva padedanti išsimaitinti ne tik joms, o ir kitiems nektaru bei žiedadulkėmis mintantiems vabzdžiams. Savaite anksčiau pelkėje pražydo mėlynių giminaitės pirmosios siauralapės balžuvos. Švelniai rausvi į kekes daugiamečių stiebų viršūnėse susitelkę žiedų ąsotėliai dabar vieninteliai, pelkėse galintys pradžiuginti žiedus lankančius vabzdžius. Miško aikštelėse, papelkiuose skrajoja nedidukai dažni pavasario drugiai žalsvieji varinukai.

 

Naujomis sugrįžusiomis rūšimis pasipildė sparnuočių rikiuotė. Balandžio dvidešimt antrąją anksti ryte užkukavo gegutė. Tuomet skaičiuodami pelkėse gerves girdėjome ne vieną pargrįžusią giesmininkę. Tą pačią dieną dangų jau skrodė ansktyviausios šelmeninės kregždės. Diena po dienos iki gegužės parplasnojo margasparnės musinukės, žaliosios pečialindos, pilkosios bei juodagalvės devynbalsės, kukučiai, paprastosios raudonuodegės, kiauliukės. Balandžio dvidešimt penktąją ne tik sugrįžę, bet ir tą pačią dieną perėjimui inkilą išsirinkę kukučiai pasirodė tikri tyleniai: patinas nepersistengė  upsinčia giesme skleisti žinią apie užimtą teritoriją. Todėl ją pavyko išgirsti vos kelis kartus. Tačiau tenai, kur šitie gražuoliai įsikūrė, jų pilna, nes maitintis tenka gana dideliame pievų plote vis perskrendant bei vaikštant ant žemės ir energingai snapu smaigstant jos paviršių. Stebėtinai tiksliai jiems pavyksta aptikti negiliai lindinčius nesenai suaugėliais tapusius ir dar nespėjusius išropoti paviršiun grambuolius. Kukučiams dar viskas priešakyje, o štai kito giesmininko – juodojo strazdo lizde jau auga jaunikliai. Tai nesenai gegužės pirmosiomis dienomis ant žemės numestas išskilusio kiaušinio lukštas išdavė. Kitas kaimynas – strazdas  giesmininkas, dar nė neįpusėjo dailiai puvenomis išklotame lizde perindamas ryškiaspalvę savo dėtį.  Vos už šimto metrų esančiame eglyne kėkštų pora tikrai nesiskubino: pirmąjį gegužės savaitgalį krovė gūžtą, aplinkui medžiuose jai rinkdama sausuoles šakeles. Tuo pačia veikla užsiėmė vos prieš dvi savaites grįžusi margasparnė musinukė su medžiaga lizdui lėkdama link inkilo. Abiejuose ežeruose ančių keliauninkių nebelikę, tik kiekviename jų ramiai laiką leido po vieną klykuolių patiną. Tai gera žinia, nes kažkur atsiskyrusios nuo pastarųjų vienumoje peri savo dėtis. Galbūt buvusios  trumpalaikės poros nariai jau niekada nebesusitiks, nes patelėms ėmus perėti, ryšys tarp paukščių nutrūko. Kas kita jerubės. Sename apypelkio miške stebėtas paukštis rodė aiškius nerimo ženklus, bet nesiskubino sprukti tolyn. Antrojo poros nario nesimatė. Ko gero patelė jau tupėjo lizde ir kitas sparnuotis niekur toliau nepasitraukė, o nervinga laikysena rodė susirūpinimą taip pat ir patelės saugumu. Papelkyje jau kuris laikas nerūpestingai ganosi gervių pora. Kad neperi aišku, tačiau nežinia ar kas nutiko dėčiai, gal jaunikliams ar paukščiai dar per jauni susilaukti palikuonių. Elgiasi taip lyg be maisto, plunksnų tvarkymosi ir poilsio niekas daugiau nedomintų. Bet į vakarinius girios pakraščius supančius laukus neskrenda, kur būriuojasi keliolikos šių sparnuočių, aiškiai šiemet neperėjusių grupė. O rezervate iš viso suskaičiavome vienuolika gervių porų. Tai gerokai daugiau nei lakštingalų, kurioms čia tinkamų buveinių trūksta ir tiktai vidugirio kaimo pašonėje jau nė nelaukdama sutemų, gieda vieniša skardžiabalsė giesmininkė.

 

 

 

2020 05 07                                                 A. B.

 


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt