Vasario 25 d. Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininkijoje vyko seminaras miškininkams biologinės įvairovės  apsaugos klausimais. Viešvilės rezervato specialistai jau ketvirtus metus yra kviečiami ir laukiami Jurbarko miškininkų, kad galėtų sužinoti apie savo valdose esančias saugomas rūšis, apie tai , kokios apsaugos ir tvarkymo seminaraspriemonės jiems reikalingos. Be teorinių seminarų pavasario-vasaros metu pasirinktoje girininkijoje vyksta lauko mokymai, kuriuose miškų šeimininkai susipažįsta su retosiomis rūšimis natūraliose sąlygose. Tokį miškininkų domėjimąsi skatina periodiškai vykdomos miškų sertifikavimo procedūros, kurių metu jie turi praktiškai parodyti savo indėlį ir į biologinės įvairovės apsaugą. Tačiau tai nėra vienintelė priežastis. Girių šeimininkai prisipažįsta, kad neretai pasijunta, kad mato vien biržes, kietmetrius ir pildomus popierius, o romantiškoji miškininko darbo dalis pradingsta. Todėl tokie gamtosauginiai renginiai praturtina darbo prasmės pojūtį ir į juos vykstama  ne vien iš reikalo. Ne vienas miškininkas turi ką papasakoti ir apie savo įdomesnius stebėjimus, įdėtas pastangas gamtos vertybių išsaugojimo labui.

Seminaro, metu Rezervato specialistai pristatė du ilgokus pranešimus apie Jurbarko urėdijos miškuose aptinkamas ar ieškotinas saugomas augalų, gyvūnų ir grybų rūšis, natūralias buveines. Papasakojo, kokie miško struktūros elementai yra ypatingai svarbūs, kokios priemonės gali padėti išlikti saugomoms vertybėms vykdant įprastinę miškų ūkio veiklą. Kiekvienos girininkijos atstovai gavo po neilgą sąrašėlį jų valdose esančių saugomų rūšių radimviečių, kurias per eilę darbo metų nustatė Rezervato darbuotojai. Gaila tik kad dėl finansinių ir organizacinių problemų didžioji dalis už Rezervato ribų esančių miškų tebėra silpnai ar net visai netyrinėta gamtinių vertybių atžvilgiu.

Malonu pasidžiaugti entuziastingais Jurbarko miškininkais – seminarą suorganizavusia Urėdijos inžiniere Danute Varkojiene, dalyvius svetingai priėmusia Kalvelių girininke Irena Petrošiene ir kitais jų kolegomis.


Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcija Į. k. 188739312
Karšuvos g. 3, Eičių kaimas, Gaurės sen.
LT-73145 Tauragės raj.
Tel. 8 446 41445, faks. 8 446 41514
El. paštas: vies.rez@viesvile.lt